miércoles, 27 de febrero de 2008

PROBAS ACCESO GRAO MEDIO E GRAO SUPERIOR


Resolución do 18 de decembro de 2007, da Dirección Xeral de Formación profesional e Ensinanzas Especiais, pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional especifica en centros docentes sostidos con fondos públicos.


GRAO MEDIO

Datas das Probas de Acceso: 5 de xuño de 2008
Prazo inscrición: Entre os días 21 e 30 de abril de 2008
Horario das probas:
Ás 9.00 horas: presentación.
Das 10.00 ás 12.00 horas: parte sociocultural.
Das 12.30 ás 14.30 horas: parte científico- tecnolóxica.


GRAO SUPERIOR
Datas das Probas de Acceso: 18 de abril de 2008
Prazo inscrición: Entre os días 21 e 31 de xaneiro de 2008

Horario das probas:
Ás 9.00 horas: presentación.
Das 10.00 ás 12.00 horas: área lingüística.
Das 12.30 ás 14.00 horas: área de matemáticas.
Parte específica: a partir das 16.30 horas

Onde hai que inscribirse ou informarse?
- A solicitude de inscrición (anexo III desta resolución) para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior presentaranse por duplicado na secretaría de calquera dos IES (instituto de educación secundaria) e dos CIFP (Centros integrados de Formación Profesional) onde se impartan ensinanzas de formación profesional especifica.
- Todos os IES e CIFP que impartan ensinanzas de F.P. deberán ofrecer ás persoas interesadas información e orientación sobe estas ensinanzas, así como sobre o procedemento de inscrición e desenvolvemento das probas de acceso.
- Os IES e CIFP onde se imparten ensinanzas de F,.P. especifica tramitarán a información referente ao alumnado participante nas probas de acceso a ciclos formativos a través da aplicación informática.
Mais información:
Diario Oficial de Galicia nº 2 do xoves 3 de xaneiro de 2008.
http://www.edu.xunta.es/fp

No hay comentarios: