viernes, 22 de marzo de 2013

ANALIZANDO A COMPOSICIÓN E A DISTRIBUCIÓN DA MATOGUEIRA E DO ESTRATO ARBÓREO


INTRODUCIÓN
 
Nunha sociedade en continuo cambio, como a que nos tocou vivir, deixamos de abraiarnos polos avances da ciencia e da tecnoloxía.
A estatística desempeñou un papel primordial neste desenvolvemento, ao proporcionar ferramentas metodolóxicas xerais para analizar a variabilidade, determinar relacións entre variables, deseñar de forma óptima experimentos e mellorar as predicións e a toma de decisións en situacións de incerteza.

O razoamento estatístico é un compoñente esencial da aprendizaxe.

Trataremos os seguintes contidos matemáticos aplicados ao noso proxecto:

- Frecuencias absolutas e relativas, ordinarias e acumuladas.

- Diagramas estatísticos. Análise dos aspectos máis salientables dos gráficos.

- Medidas de centralización: media, mediana e moda. Utilización da media, a mediana e mais a moda para realizar comparacións e valoracións. Utilización da folla de cálculo para organizar os datos, realizar os cálculos e xerar os gráficos máis adecuados.

As variables estatísticas obxecto do estudo serán:

a) O número de fentos, toxos, árbores e arbustos por metro cadrado.
b) As alturas e áreas basais de árbores da contorna.Medicións a realizar para recoller datos

1. Medición da altura dunha árbore

 Método do xardineiro

1.   Colocarse a unha distancia coñecida do obxecto cuxa altura H se quere medir, neste caso a árbore.   Chamamos D a esa distancia.

2.   Estender o brazo mentres se sostén unha regra verticalmente á altura dos ollos. Chamamos d á distancia entre a man e o ollo.

3.  Pechar un dos ollos e determinar co outro a cantos centímetros da regra corresponde a altura da árbore. A esa lonxitude medida na regra denominámola h.
Por semellanza de triángulos obtense que H/h = D/d. Desta relación obtense que a altura da árbore é:

                                H = h.(D/d)


 
 
 
 

ROSA GÓMEZ


Velaquí as fotos que se tomaron na realización desta actividade:
Grupo de alumnas medindo a distancia do pao ao olloBuscando a distancia adecuada para que a imaxe do pao solape
perfectamente a imaxe da árboreNo hay comentarios: